Vad händer om farthållaren går sönder?

Att leva med Diabetes bygger i mångt och mycket på empiri samt förmågan att ta till sig kunskap, forskning och information. Dessutom bygger den idag även mycket på teknik. Det är så klart fantastiskt, men vad händer om tekniken strular? När jag började min resa med Diabetes som ständig ledsagare och följeslagare (vi bråkar alltid […]